Site Overlay

SUORAHOITOSOPIMUS

SUORAHOITOSOPIMUS

Osapuolet:
Tämä sopimus on tehty Lomahanko Oy:n, jäljempänä palvelun tarjoaja ja Maija Meikäläinen, jäljempänä vuokraajan välille. Sopimus kattaa vuokraajan hallitseman vuokrakohteen markkinoinnin ja vuokrauksen hoitamisen palveluna tässä sopimuksessa sovituin ehdoin.

Vuokraaja vakuuttaa hallitsevansa ja ilmoittaa olevansa oikeutettu vuokraamaan tässä sopimuksessa mainittua vuokrakohdetta. Vuokraaja hyväksyy palvelun tarjoajan hoitamaan tässä sopimuksessa sovitut käytännön toimenpiteet kohteen markkinoinnin ja vuokraamisen yhteydessä. Vuokraaja vastaa vuokrakohteen vakuuttamisesta. Palvelun tarjoajalle ei koskaan voi syntyä korvausvelvollisuutta vuokralaisten tai muiden vuokrakohteelle aiheuttamista vahingoista.

Vuokrakohde:
Huoneisto osoitteessa Jokukatu 35, ?? m2, kalustettu.

Palvelun kesto:
Palvelun tarjoaja tarjoaa vuokrakohteen markkinointipalvelua ja vuokraamisen hoitamista sovitun palvelujakson puitteissa. Minimipituus tälle suorahoitosopimukselle on palvelun tarjoajan käyttöön luovutetut 90 vuokrauspäivää. Vuokrauspäivällä tarkoitetaan päivää, jona kohde on saatavilla Lomahanko.fi -palvelussa. Suorahoitosopimus jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana, ellei vuokraaja irtisano tätä sopimusta 30 vuokrauspäivää ennen palveluajanjakson päättymistä.

Palveluajanjaksoksi on tässä sopimuksessa sovittu 90 vuokrauspäivää,

Mitä palveluun kuuluu:

 • Vuokrakohteen perustaminen Lomahanko.fi palveluun
 • Vuokrakohteen kuvaaminen (sivustokuvat)
 • Vuokrakohteeni markkinointitekstien tekeminen suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi ja niistä sopiminen vuokraajan kanssa
 • Vuokrakohteen sääntöjen laatiminen yhdessä vuokraajan kanssa
 • Vuokrakohteen hinnoittelun avustaminen Hangon markkinaan
 • Vuokrakohteen kohdemainonta Lomahanko.fi sivustolla
 • Suora varauslinkki vuokrakohteen esittelysivulle. (vuokralainen voi varata ja maksaa suoraan sivulta vuokrakohteen vuokran)
 • Vuokralaiskommunikointi
 • Vuokrakohteen varausten hoito (Lomahanko.fi sivuston kautta tulleisiin varauksiin)
 • Palvelun tarjoajan kautta kulkeva rahaliikenne sen saamista kohteen vuokrista ja vuokran tilittäminen edelleen vuokraajalle.
 • Pienet ns. talonmiehen työt, kuten lamppujen vaihdot yms. (käytetyt tarvikkeet yms. laskutetaan vuokraajalta)

Palvelun hinta:

 • Palvelun tarjoajan provisio on 12,5 % tähän kohteeseen välittämistään vuokrauksista
 • Palvelun tarjoaja tilittää jokaisen vuokrakohteesta keräämänsä vuokran vuokraajalle niin, että tilityksestä on vähennetty palvelun tarjoajalle kuluva 12.5 % provisio. Provisioon lisätään 24 % Alv.
 • Edellisen kuukauden tilitys palvelun tarjoajalta vuokraajalle tapahtuu kerran kuussa, seuraavan kuukauden 1. viikolla.
 • Mikäli vuokraajan toimesta (esim. vuokrakohteen myynti) joudutaan jo sovittuja vuokrauksia perumaan, on palvelun tarjoaja silti oikeutettu alkuperäisen vuokran mukaiseen 12,5 % + 24 % Alv. provisioon.
 • Mikäli vuokraajan aiheuttamasta syystä, joudutaan vuokraa kompensoimaan/hyvittämään, on palvelun tarjoaja silti oikeutettu alkuperäisen vuokran mukaiseen 12,5 % + 24 % Alv. provisioon.
 • Mikäli palvelu irtisanotaan tai puretaan, on palvelun tarjoajalla kuitenkin oikeus jo välittämiensä vuokrausten vuokrien mukaiseen 12,5 % +24 % Alv. provisioon.
 • Pienet ns. talonmiehen työt, kuten lamppujen vaihtojen yms. yhteydessä käytetyt tarvikkeet palvelun tarjoaja laskutta erillisellä laskulla vuokraajalta.

Palveluun ei kuulu:

 • Kohteen siivous
 • Liinavaatteet
 • WC paperit
 • Talouspaperit
 • Pesuaineet
 • Roskapussit

Palvelun tarjoaja kuitenkin kommunikoi pyydettäessä siivousyrittäjien kanssa ja ilmoittaa heille palvelun tarjoajan kautta tulleista vuokrauksista, vuokrausten päättymisistä ja uusien vuokrausten alkamisesta.

Sopimuksen irtisanominen tai purkautuminen:

Vuokraaja voi irtisanoa sopimuksen kirjallisesti tai sähköpostilla 30 vuokrauspäivää ennen ensimmäisen palvelujakson umpeutumista. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomisaika on kolme (3) kuukautta irtisanomispäivästä laskettuna. Mikäli vuokraaja haluaa lopettaa palvelusopimuksen ennen ensimmäisen palvelujakson päättymistä, on vuokraajan maksettava palvelun tarjoajalle 250.00 € korvaus kohteen perustamistyöstä ja markkinoinnista.

Palvelun tarjoaja voi purkaa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen 3 kk varoitusajalla.
 Palvelun tarjoaja voi purkaa sopimuksen välittömin vaikutuksin, mikäli vuokraaja ei huolehdi vuokrakohteen kunnosta, ei korjaa kirjallisesti ilmoitettuja vikoja, tai muuten antaa virheellistä tietoa vuokrakohteesta. Lisäksi palvelun tarjoaja voi purkaa sopimuksen välittömin vaikutuksin, mikäli vuokraaja käyttää jotain muuta vuokranvälitysportaalia, nettipalvelua tai palvelun tarjoajan kanssa kilpailevaa palvelua (Air BnB, Booking.com, yms), tässä sopimuksessa mainitun vuokrakohteen välittämiseksi vapailla markkinoilla.

Muuta huomioitavaa:
Palvelun tarjoaja ei halua rajoittaa vuokraajan oikeutta käyttää hallitsemaansa vuokrakohdetta halutessaan. 
Vuokraaja saa vuokrata kohdetta myös omatoimisesti. Vuokraaja ei kuitenkaan saa käyttää palvelun tarjoajan kanssa kilpailevaa palvelua. 
Vuokraaja voi sopia vuokrasta suoraan itse hankkimiensa vuokralaisten kanssa. 
Palvelun tarjoaja ei halua mitään korvausta/komissiota tällaisissa omatoimivuokraus tapauksissa. Tällaisten omatoimivuokrausten yhteydessä palvelun tarjoaja on oikeutettu perimään vuokraajalta kullonkin voimassa olevan palveluhinnaston mukaista palvelumaksua antamastaan palvelusta (esim. avainpalvelu).

Nämä omatoimivuokraukset eivät vähennä määrällään tässä sopimuksessa mainittuja palvelun tarjoajan vuokrauspäiviä.
Palvelun tarjoaja vaatii, että vuokraaja ilmoittaa palvelun tarjoajalle tällaisesta omatoimivuokraamisesta aina välittömästi, jotta vuokrakohde tulee merkityksi kalenteriin varatuksi ko. ajankohdaksi. Mikäli vuokrakohde on jo vuokrattu samaksi ajankohdaksi palvelun tarjoajan toimesta, palvelun tarjoajan hankkima vuokraus jää voimaan ja vuokraajan vuokraus perutaan vuokraajan toimesta.

Force majore:
Mikäli vuokrakohde ei ole vuokrattavissa sattuneen merkittävän vahingon, luonnonmullistuksen, tartuntataudin tms. johdosta, on palvelun tarjoaja oikeutettu perumaan jo saadut varaukset ja palauttamaan vuokralaisilta saadut ennakkomaksut ilman eri ilmoitusta vuokralaisille. Näin peruuntuneista vuokrauksista ei palvelun tarjoaja vaadi 7,5 % +24 % Alv. saataviaan. Myöskään vuokraaja ei ole oikeutettu saamaan vuokriaan tällaisissa tapauksissa.

Muuta:
Lomahanko Oy –palvelun tarjoajana pyrkii huolehtimaan, että Lomahanko.fi palvelu on aina saatavilla ns. best effort periaatteella.  Mahdollisissa teknisissä häiriötilanteissa, jolloin Lomahanko.fi sivusto ei ole saatavilla, Lomahanko Oy:lle ei synny hyvitys- tai vahingonkorvausvelvollisuutta vuokraajalle. Jos sivusto on teknisen syyn takia poissa käytöstä enemmän kuin yhden kuukauden ajan, maksimihyvitys vuokraajalle on ko. kuukauden maksettu palvelun peruspalvelumaksu (25 €), joka palautetaan vuokraajan reklamaation perusteella vuokraajan antamalle tilille.

Riita ja siitä sopiminen:
Sopimuksen riitatilanteet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla, tai palvelun tarjoajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

Sanastoa:
Palvelun tarjoaja = Lomahanko Oy
Vuokraaja = Vuokrakohteen hallinnan omaava omistaja
Vuokralainen = palvelun käyttäjä / asiakas

Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.
Hangossa 26.6.2022
Lomahanko Oy: puolesta   


______________________                                         ____________________
Esa Aarnio                                                                   Vuokraaja
Toimitusjohtaja                                                          
Lomahanko Oy

Copyright © 2023 Lomahanko Oy. All Rights Reserved. | Intuitive by Catch Themes