Site Overlay

Perussopimus

PERUSSOPIMUS

Osapuolet:
Tämä sopimus on tehty Lomahanko Oy:n, jäljempänä palvelun tarjoaja ja vuokrakohteen omistajan (Omistajan nimi ja omistajan sähköpostiosoite), jäljempänä vuokraajan välille. Sopimus kattaa vuokraajan hallitseman vuokrakohteen näkymisen Lomahanko.fi nettiportaalissa tässä sopimuksessa sovituin ehdoin.

Vuokraaja vakuuttaa hallitsevansa ja ilmoittaa olevansa oikeutettu vuokraamaan tässä sopimuksessa mainittua vuokrakohdetta. Vuokraaja vastaa vuokrakohteen vakuuttamisesta. Palvelun tarjoajalle ei koskaan voi syntyä korvausvelvollisuutta vuokralaisten tai muiden vuokrakohteelle aiheuttamista vahingoista.

Vuokrakohde:
Tyyppi:
1. Mökki 2. Huoneisto. 3. Talo/Huvila (Tarpeettomat yliviivataan)
Osoite: _____________________________________,
Pinta-ala: _____________, huoneisto on kalustettu.

Laskutusosoite, mikäli se on eri kuin kohteen osoite tai omistajan sähköpostiosoite:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vuokraaja saa sivuille omat ylläpitotunnukset, joilla pystyy viemään, sekä ylläpitämään vuokrakohteen / -kohteiden tiedot ajantasaisina suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Lisäksi vuokraaja sitoutuu pitämään yllä vuokrakohteen /-kohteiden varauskalenteria. Kohteen ylläpidossa voi myös lisätä tai poistaa vuokrakohteen / -kohteiden kuvia.

Perussopimus
Lomahanko.fi – palvelun perussopimus tarkoittaa, että vuokraaja maksaa ainoastaan niistä kuukausista, jolloin majoituskohde on aktiivinen, eli näkyvissä Lomahanko.fi palvelussa. Niistä kuukausista, kun majoituskohde on passiivinen, eikä siis näkyvissä Lomahanko.fi palvelussa, ei maksua synny.

Palvelun hinta koostuu kahdesta peruskomponentista, kuukausimaksusta ja avausmaksusta. 

 • Avausmaksu peritään, kun palvelu perustetaan ja aina kun kohde muutetaan passiivisesta aktiiviseksi
 • Avausmaksu pitää sisällään yhden kuukauden näkyvyyden.
 • Avausmaksu on 80 € / avaus / aktivointi.
 • Kuukausimaksu peritään niiltä kuukausilta, kun kohde on näkyvissä/aktiivinen
 • Kuukausimaksu on 50 €/kk/kohde.
 • Käännöksistä (lisäpalvelu) peritään erillinen korvaus.
 • Käännösmaksu on 90 €/kieli. Palvelumaksu sähköpostitse tai puhelimitse pyydetyistä palvelun tarjoajan kohteelle tekemistä toimenpiteistä on 15 € / toimenpide.

LISÄPALVELUT AKTIIVISINA OLEVILLE VUOKRAKOHTEILLE
Vastaanottopalvelut:
Lomahanko.fi vastaanotto (Bulevardi 8, Hanko / Hotel Bulevard Hanko).
Vastaanoton aukioloaika on klo. 8–18 kaikkina päivinä. Vastaanottopalvelusta muina aikoina on sovittava erikseen. Arkisin palvelumaksut vastaanottoaikojen ulkopuolella ovat kaksin- ja pyhäpäivisin kolminkertaiset.

AVAIN- JA LIINAVAATTEIDEN VUOKRAUSPALVELU:

 • Avainten luovutus ja vastaanotto á 15 € vastaanotossa (avainpalvelu)
 • Avainten luovutus asiakkaalle vastaanotosta. Avainten vastaanotto, sekä kohteen tarkastus kohteessa á 35 € (avainpalvelu+)
 • Liinavaatesetin vuokraus 15 €/setti (aluslakana, pussilakana, tyynyliina, kylpypyyhe ja kasvopyyhe)

Maksuehdot:

 • Laskutusväli on kolme kuukautta (vuosineljänneksittäin jälkikäteen)
 • Kuukausimaksu laskutetaan aina koko kuukaudelta. Jotta kuukausimaksua ei laskuteta, tulee kohteen olla passiivinen koko kalenterikuukauden (kuukauden 1. päivästä seuraavan kuukauden 1. päivään)
 • Maksuehto on 14 pv. laskun päiväyksestä
 • Viivästyskorko 8 %

Palveluntarjoaja pidättää itselleen oikeuden sulkea kohde, mikäli kohteesta:

 • reklamoidaan toistuvasti
 • kohteesta annetut tiedot eivät pidä paikkaansa, tai kohteen perustiedot, hinnat, varausehdot, yms., ilmoitetaan erilaisiksi muussa Vuokraajan käyttämässä vuokrauspalvelussa.
 • tai maksu on myöhässä yli 30pv.
 • palveluntarjoajan toimesta suljetun kohteen avausmaksu on erääntyneet saatavat + 145 €  

Sivustonäkyvyys:

 • Etusivulle nosto, kohde on näkyvissä Lomahanko.fi sivuston etusivulla. 40 €/kk. HUOM! uusi hinta 1.10.2023 alkaen 60€/kk

Sopimuksen irtisanominen tai purkautuminen:
Vuokraaja voi irtisanoa sopimuksen kirjallisesti tai sähköpostitse, milloin vain. Vuokraaja voi myös sulkea kohteen, panna sen ns. nukkumaan, jolloin laskutus lakkaa.
Palvelun tarjoaja voi purkaa sopimuksen välittömin vaikutuksin, mikäli vuokraaja antaa virheellistä tietoa vuokrakohteesta.

Muuta huomioitavaa:
Palvelun tarjoaja ei halua rajoittaa vuokraajan oikeutta käyttää myös muita vuokrauspalveluja hallitsemaansa vuokrakohteen vuokraamiseen. Palvelun tarjoaja kuitenkin vaatii, että vuokraaja välittömästi tehtyään tällaisen ”omatoimivuokrauksen”, merkitsee kohteen kalenteriin sen varatuksi ko. ajankohdaksi

Muuta:
Lomahanko.fi -palvelun tuottaja Lomahanko Oy pyrkii huolehtimaan, että palvelu on aina saatavilla ns. best effort periaatteella.  Mahdollisissa teknisissä häiriötilanteissa, jolloin sivusto ei ole saatavilla, Lomahanko Oy:lle ei synny hyvitys- tai vahingonkorvausvelvollisuutta vuokraajalle eikä palvelun käyttäjälle.  Jos sivusto on teknisen syyn takia poissa käytöstä enemmän kuin yhden kuukauden ajan, maksimihyvitys vuokraajalle on ko. kuukauden maksettu palvelumaksu, joka palautetaan vuokranantajan reklamaation perusteella vuokranantajan antamalle tilille.

Riita ja siitä sopiminen:
Sopimuksen riitatilanteet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla, tai palvelun tarjoajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

Sanastoa:
Palvelun tarjoaja = Lomahanko Oy
Vuokraaja = Vuokrakohteen hallinnan omaava juridinen henkilö
Vuokralainen = palvelun käyttäjä

Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.

Hangossa ____/_____/________

Lomahanko Oy: puolesta                                               Vuokraaja

_______________________                                         ____________________
Esa Aarnio                                                              Maija Meikäläinen
Toimitusjohtaja                                                     Syntymäaika                                     
Lomahanko Oy

Copyright © 2024 Lomahanko Oy. All Rights Reserved. | Intuitive by Catch Themes